KOULUTARVIKKEIDEN LUOVUTUS KUMMILAPSILLE 12.08.2017

Toivon solmut ry on päättänyt lisätä kuusi lasta kummiohjelmaansa tästä vuodesta alkaen. Tuemme tällä hetkellä 19 lapsen koulunkäyntiä. Apumme tavoittaa lapset Togon punaisen ristin Agbalepedoganin paikallisjärjestön ansiosta. Tänä kesänä Toivon solmut ry:n puheenjohtaja ja rahastonhoitaja kävivät tapaamassa kummilapsia Loméssa. Vierailun aikana luovutimme lapsille seuraavan lukukauden tarvikkeet: koulu-univormut, reput, kirjoitusvälineet ja kirjat sekä 5000 FCFA muita kuluja varten/lapsi.

Toivon solmut rf har beslutat ta med sex fler barn i fadderbarnsverksamheten från och med detta verksamhetsår. För tillfället stöder vi skolgången för 19 barn. Hjälpen når barnen tack vare lokalavdelningen för Togos röda kors i Agbalepedogan. I sommar besökte Toivon solmut rf:s ordförande och kassör fadderbarnen i Lomé. Under besöket överräcktes skolgångsmaterial för den kommande terminen: skoluniformer, ryggsäckar, skrivdon, böcker samt 5000 FCFA för andra utgifter/barn.

Muutamat lapset kertoivat koulumenestyksestään

Togon punaisen ristin paikallisosaston puheenjohtaja Asiakpor Assu, rahastonhoitajamme Emma Luther-Tontasse ja puheenjohtaja emeritus Atohoun Michel.

Mainokset

Kummilapsilta terveisiä! Hälsningar från gudbarnen!

toivons

Toivon solmut tukee kummitoiminnan kautta vuosittain vähävaraisten togolaisten lasten koulunkäyntiä. Lukukaudeksi 2016 -2017 koulutarvikkeet ja koulunkäyntimaksu saatiin 13 lapselle . Kiitos kaikille kummeille!

Toivon solmut stöder via donationer årligen skolgång för fattiga barn i Togo. För skolåret 2016-2017 fick vi skolavgiften och läromaterial betalda åt 13 barn Ett stort tack åt alla faddrar!

Toivon solmut ry on välittänyt lahjoituksia 13 kummilapselle Togossa.

Syyskuussa 2015 Toivon solmut ry on välittänyt lahjoituksia 13 kummilapselle Togossa. Kyseessä ei ole adoptioprosessi vaan ainoastaan koulunkäyntiä tukeva kummitoiminta jossa lapsille jaetaan koulunkäyntivälineet lukukauden alussa.

Togossa teemme yhteistyötä paikallisen Punaisen Ristin kanssa Lomessa (Togon pääkaupunki), paikallisjärjestö sijaitsee Agbalepedoganin kaupunginosassa. Toinen yhteistyökumppanimme paikan päällä Togossa on vapaaehtoisjärjestö APASIC.

Kiitokset kaikille kummilahjoittajille ❤ .lapset kiitävät Toivon solmut ry:llä

Ms / Mr Kulttuuri

27. 06. 2015 klo 17 :00 – 20 :00

Paikka : Urheilutalo Rientola. Pulmussuonkatu 86, 20360 Turku

Tällä tapahtumalla halutaan tuoda esille Turun seudun kulttuuririkkautta. Turussa on runsaasti eri kulttuuriryhmiä: ei ainoastaan eri maiden asukkaita vaan myös eri kieliryhmiin kuuluvia ja eri paikallisidentiteetin omaavia ihmisiä. Halutaan luoda juhla johon kaikki kulttuurit ovat tervetulleita. Jokainen osallistuva ryhmä saa tuoda esille sen, mikä heidän kulttuurilleen on ominaista. Haluamme saada ihmiset tuntemaan muita kulttuureja ja lisätä suvaitsevaisuutta eri kulttuureja kohtaan.

Kriteerit voittajien valintaan

8 – 12 osallistujaa valintaan jatkoon, josta valitaan voittaja.

Mikäli naisia ja miehiä on saman verran heidät arviodaan erikseen toisistaan niin, että saadaan mies ja naines voittaja (miss and mister kulttuuri turku).

Osallistujien valinta alkaa 05.05. – 10.06.2015

Kilpailukielet ovat suomi, ruotsi tai englanti

Valintakriteeri pohja :

  • Omaa kansallisuutta / kulttuuria edustava pukeutuminen, max 5min – 10 pistettä.
  • Kulttuuri kertomus – kertominen omasta kulttuurista ja taustasta max 8min – 10 pistettä.
  • Kulttuuri esitys, laulu, tanssi tai instrumenttin soitto max 8 min – 10 pistettä.
  • Haastattelu suomen kulttuurista max 10 min – 10 pistettä.
  • Yleisön valinta – 10 pistettä.

Kilpailija voi olla yksilö tai ryhmä. Haastattelussa ryhmän valitsee yhden edustajan, joka vastaa kysymyksiin.

Tuomaristo kostuu kolmesta henkilöstä.

PALKINNOT :   – Ensimmäinen palkinto : 200 € + lahjoja

                         – Toinen palkinto : 110 € + lahjoja

                       – Kolmas palkinto : 100 € +lahjoja

TULKAA MUKAAN NÄYTTÄMÄÄN JA JUHLIMAAN KULTTUURIANNE !

 

 

Ms/Mr Kultur Åbo 27.06.2015 kl 17.00-20.00

Plats: Idrottshuset Rientola, Pulmussuogatan 86, 20360 Åbo

Med det här evenemanget vill vi lyfta fram kulturmångfalden i Åbonejden. Det finns många olika kulturgrupper i Åbotrakten, inte bara människor från olika länder utan även personer med olika regional eller språklig tillhörighet. Vi vill skapa en fest där alla kulturer är välkomna. Vi vill få människor att lära känna andra kulturer och öka toleransen för andra kulturer.

Poängsättningsgrunder för domarna

Tävlingen har 8-12 deltagare. Om det finns lika mängder kvinnliga och manliga tävlare bedöms de skilt för sig, så att man kan välja en kvinnlig och en manlig vinnare (Ms & Mr Kultur Åbo).

Val av deltagare sker under tiden: 05.05.2015-10.06.2015

Tävlingsspråk är finska, svenska och engelska

Bedömningskriterier:

  • Klädsel som representerar egen kulturtillhörighet, max 5 min-10 p
  • Kulturredogörelse – tävlande berättar om den egna kulturen och bakgrunden max 8 min – 10 p
  • Kulturframförande: sång, dans eller spelande av instrument max 8 min – 10 p
  • Intervju om finsk kultur max 10 min – 10 p
  • Publikens favorit – 10 p

De tävlande kan vara ensam eller i grupp. Inför intervjun och för att svara på frågor väljer gruppen en representant.

Tävlingen har tre domare.

Priser :     – Första pris : 200 € + andra presenter

                – Andra pris : 110 € + andra presenter

                – Tredje pris: 100 € + andra presenter

 

KOM MED FÖR ATT VISA UPP OCH FIRA DIN KULTUR ! 🙂

AJANKOHTAISTA

Miss & Mr kultuuri 2015  työryhmät:
1. Kriteerit osallistujien valintaan, kysymykset, tuomaristo : Astrid, Maria, Mariette, Amal
2. Päiväjärjestyksen kokoonpano, illan ohjelma, harjoitukset osallistujien kanssa: George, Billy, Benoit
3. Artistit väliajalle : Floriane, Paul
4. Mainonta & Markkinointi, lupahakemukset : Emma, Antti, Elisabeth, Ariane.

 

 AFRICA NIGHT: 7 Maaliskuu 2015 🙂  klikkaa otsikoa